بلاگ

تاریکی

تاریکی دریچه ای است برای شروع برای رسیدن به نور بی نیاز از طلوع و غروب… #streetphotography

چهار طاقی محلچه

چهار طاقی محلچه نیایشگاه دوره ساسانی ایران، فارس، محلچه

شیخه

شاید این را شنیده‌ای که زنان در دل آری و نه به لب دارند ضعف خود را عیان نمی‌سازند رازدار ...

رادمهر

سایه در عکاسی به پردازش نور عمق می‌بخشد، عکس‌های عمیق به انسان ارتفاع.‌ ‌ ‌ •In photography shadow deepens the ...

پسرک شیرازی

مترجم عکاسی است که آتیله اش در میدان انقلاب است ولی عکس‌هایش میدان آزادی را ترجمه می کند.

همه‌ی ما یکی هستیم

با تامل در چشمان هر کس در میابی که همه‌ی ما فجایع، پیروزی‌ها و ملامت‌هایی یکسانی را تحربه کرده‌ایم . ...

امیر خان

اشخاص را چون اشیایی که می‌بینیم، به کار می‌گیریم یا به کنار می‌نهیم. چرا که فراموش کرده‌ایم با قلب‌مان بنگریم. ...

سیاه‌چاله‌هایِ من ‌

عکاسی یعنی تمامِ نادیده‌های نزدیک و دیده‌های دور‌ @amirshamsofficial ‌