بلاگ

چهار طاقی محلچه

چهار طاقی محلچه نیایشگاه دوره ساسانی ایران، فارس، محلچه

تمدن من

تمدنِ من ۹آذرماه ۱۳۹۹ #خنج  

شیخه

شاید این را شنیده‌ای که زنان در دل آری و نه به لب دارند ضعف خود را عیان نمی‌سازند رازدار ...

رادمهر

سایه در عکاسی به پردازش نور عمق می‌بخشد، عکس‌های عمیق به انسان ارتفاع.‌ ‌ ‌ •In photography shadow deepens the ...

پسرک شیرازی

مترجم عکاسی است که آتیله اش در میدان انقلاب است ولی عکس‌هایش میدان آزادی را ترجمه می کند.

همه‌ی ما یکی هستیم

با تامل در چشمان هر کس در میابی که همه‌ی ما فجایع، پیروزی‌ها و ملامت‌هایی یکسانی را تحربه کرده‌ایم . ...

امیر خان

اشخاص را چون اشیایی که می‌بینیم، به کار می‌گیریم یا به کنار می‌نهیم. چرا که فراموش کرده‌ایم با قلب‌مان بنگریم. ...

سیاه‌چاله‌هایِ من ‌

عکاسی یعنی تمامِ نادیده‌های نزدیک و دیده‌های دور‌ @amirshamsofficial ‌

سکون‌

نام اثر: سکون‌ •عکاسی مفهومی یک فرم پیشرفته تر از ابراز احساسات هنرمندانه است که عکاسی را در زمره هنرهایی ...