بلاگ

گل

از برگ بگیر از گل از پراوانه های دور گل که گل خودش زیباست. عطر و بویش غوغاست.

حوضچه آب بنفش

•حوضچه آب بنفش در گِلفشان نفتلیجه استان گلستان‌ #mobilegraphy

منِ تنهایِ د‌َرَک

نمیدانستم تنهایی چنین تاوان سهمگینی دارد؛ منِ تنهایِ د‌َرَک. ‌ متن از: @alirahatofficial

سمفونی پاییز

شاهکاریست سمفونی پاییز شرشر باران خش خش برگها و صدای فریاد سکوت اصلا آدم سرش درد میکند برای… #پاییز

تاریکی

تاریکی دریچه ای است برای شروع برای رسیدن به نور بی نیاز از طلوع و غروب… #streetphotography