بلاگ

سمفونی پاییز

شاهکاریست سمفونی پاییز شرشر باران خش خش برگها و صدای فریاد سکوت اصلا آدم سرش درد میکند برای… #پاییز

تاریکی

تاریکی دریچه ای است برای شروع برای رسیدن به نور بی نیاز از طلوع و غروب… #streetphotography

چهار طاقی محلچه

چهار طاقی محلچه نیایشگاه دوره ساسانی ایران، فارس، محلچه

تمدن من

تمدنِ من ۹آذرماه ۱۳۹۹ #خنج  

شیخه

شاید این را شنیده‌ای که زنان در دل آری و نه به لب دارند ضعف خود را عیان نمی‌سازند رازدار ...

رادمهر

سایه در عکاسی به پردازش نور عمق می‌بخشد، عکس‌های عمیق به انسان ارتفاع.‌ ‌ ‌ •In photography shadow deepens the ...

پسرک شیرازی

مترجم عکاسی است که آتیله اش در میدان انقلاب است ولی عکس‌هایش میدان آزادی را ترجمه می کند.